Neváhejte se informovat o možnosti množstevních slev na telefonu +420 577 454 123
0.00

PLASTIparking® - zatravňovací rohože

ZATRAVŇOVACÍ PARKOVACÍ ROHOŽ PLASTIparking®,
ZATRAVŇOVACÍ PLETIVO PRO CHŮZI A POJEZD PLASTIkorzo®

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Popis

Předkládáme Vám obchodní podmínky zásilkového internetového obchodu, jehož provozovatelem je firma GLOBAL ENTERPRISES Ltd., spol. s r.o., Říčanská 294, 763 12 VIZOVICE, přímý dovozce a distributor průmyslového zboží. 

1. Při objednávce prosím uveďte: 
a/ fyzické osoby 
- Vaše celé jméno, úplnou adresu, pokud souhlasíte i tel. číslo pro případ upřesňujícího dotazu či informace, pokud máte mailovou adresu 
- název, druh, počet objednaných výrobků 

b/ podnikatelé a právnické osoby 
- Vaše celé jméno, obchodní jméno nebo název společnosti, úplnou adresu, pokud souhlasíte i tel. číslo pro případ upřesňujícího dotazu či informace, pokud máte mailovou adresu 
- IČO 
- DIČ (plátci DPH) 
- název, druh, počet objednaných výrobků 

2. Oznámením nebo odesláním (telefonicky, e -mailem, prostřednictvím internetového formuláře, faxem nebo poštou) je objednávka považována za závaznou. 

3. Objednané zboží bude odesláno poštou na dobírku na adresu dle objednávky. Cena dobírky zahrnuje cenu výrobku a částku za poštovné a expediční poplatky. Se zásilkou obdržíte prodejní doklad.Prodejní doklad slouží nejen jako doklad o prodeji, ale i záruční list. Uschovejte si ho pro případnou reklamaci. 
U podnikatelů a právnických osob, které mají dohodnuty jiné podmínky, se postupuje podle těchto dohod. 

4. Naší snahou je dodat Vámi objednané zboží co nejdříve, obvykle do do 14 dnů od přijetí závazné objednávky. V případě, že objednané zboží není momentálně k dispozici, lhůta se může prodloužit. O termínu Vás budeme Vás informovat na Vaší kontaktní adrese, případně na telefonním čísle uvedeném při objednávce či na mailové adrese.. 

5. K výrobku, kde to zákonné předpisy vyžadují, je přiložen návod k použití v českém jazyce. 

6. GLOBAL ENTERPRISES Ltd., spol. s r.o prohlašuje, že na stanovené výrobky bylo vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu ustanovení zákona č.22/1997 Sb. a souvisejících právních předpisů. 

7. Věnujte prosím náležitou pozornost přejímáním zásilky od přepravce. Zásilku, která je poškozena či jeví známky poškození (např. roztržený obal, deformace apod.) v žádném případě nepřebírejte a odmítněte ji převzít. 

8. Záruční doba činí 24 měsíců od dodání zákazníkovi. Záruční doba je institut který ujišťuje kupujícího že vlastnosti výrobku, které deklaruje prodejce, vydrží určitou dobu. Nelze si ji ale plést s dobou trvanlivosti výrobku. Podrobněji v sekci Reklamační řád. 
 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy1. Právo odstoupit od smlouvy 


1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat: GLOBAL ENTERPRISES Ltd., spol. s.r.o, se sídlem Říčanská 294, 763 12 Vizovice, IČO: 44003960, kubicek@)global-vizovice.cz, telefon 577454123, 773444890, 774811095, Fax: 226013801, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 


2. Důsledky odstoupení od smlouvy 

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 

a) Převzetí zboží 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese GLOBAL ENTERPRISES Ltd., spol. s.r.o, se sídlem Říčanská 294, 763 12 Vizovice. 

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

b) Náklady spojené s vrácením zboží: 
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.. 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

 

Zboží musí být nepoužité a ve stavu dle dodací faktury.

Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:
Česká obchodní inspekce –   e-mail: adr.coi.cz.


Vizovice 1.ledna 2014


Total time: 0.027962s